A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Sykehjem og omsorgsboliger/Omsorgsboliger Edwin Ruud

Omsorgsbolig

Ved Edwin Ruuds Omsorgssenter er det 33 omsorgsboliger.

Hvordan søker jeg?

Det må søkes om omsorgsbolig og tjenester i omsorgsbolig.
Benytt dette skjema: Søknad om helse- og omsorgstjenester.
Søknadsskjema sendes Eidsberg kommune v/Forvaltningskontoret, Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen

Du kan også be andre søke for deg, hvis du har behov for det. Vedkommende må i så fall ha en fullmakt fra deg.

Hvilke tjenester får jeg?

Omsorgsboligene er heldøgns bemannet og gir følgende tjenester etter vedtak: