A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Nedsatt funksjonsevne/Omsorgsbolig for utviklingshemmede

Omsorgsbolig for utviklingshemmede

Kontaktinformasjon

Sted

Adresse

Leder

Telefonnummer

Virksomhetsleder Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen

Gro Elisabeth Walberg

69 70 21 95

Konsulent

Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen Marit Berger 69 70 21 96

Bjørneveien bofellesskap

Bjørneveien 12c, 1850 Mysen

Cathrine Bodal  69 89 24 69
Hæra Serviceleiligheter

Hæraveien 4, 1850 Mysen

Cathrine Bodal  69 89 33 12

Opsahlåsen bofellesskap

Spurveveien 7, 1850 Mysen Lillian Z. Olsen  69 89 06 90

Pennestrøket bofellesskap

Pennestrøket 8a, 1850 Mysen Marianne Røen  69 89 31 50

Spurveveien bofelleskap

Spurveveien 5, 1850 Mysen Lillian Z. Olsen  69 89 23 15

Vesteng bofellesskap

Vestengveien 20b, 1850 Mysen Marianne Røen  69 89 17 91