A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Bo- og dagtilbud voksne utviklingshemmede

Om virksomheten

Virksomheten skal gi bo- og dagtilbudstjenester til voksne utviklingshemmede i kommunen.

Her får du en oversikt over ulike tjenster du kan søke om, klikk på linken under og kom rett til søknadsskjema:


Heggin dagsenter

Virksomheten har ansvar for tiltak og tjenester når det gjelder omsorgstjenester og praktisk bistand i bofellesskap for utviklingshemmede, fritidskontakt, støtte og
avlastningstiltak for voksne utviklingshemmede og dagtilbud ved Heggin dagsenter.


Tjenestene ytes etter følgende lovverk og forskrifter:

Virksomhetens tjenester skal oppleves som gode og hensiktsmessige, de skal ytes med verdighet, gi mening i hverdagen og hjelp til mestring. Virksomheten organiserer også aktivitetene på Heggin dagsenter, som har sine lokaler i Ordfører Voldens vei 10 og har postadresse: postboks 41, 1851 Mysen.

Kontaktinformasjon

Sted

Adresse

Leder

Telefonnummer

Virksomhetsleder Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen

Gro Elisabeth Walberg

69 70 21 95
Konsulent Ordfører Voldens vei 1, 1850 Mysen Marit Berger 69 70 21 96

Bjørneveien bofellesskap

Bjørneveien 12c, 1850 Mysen

Hege Østbye  69 89 24 69
Hæra Serviceleiligheter

Hæraveien 4, 1850 Mysen

Hege Østbye  69 89 33 12

Opsahlåsen bofellesskap

Spurveveien 7, 1850 Mysen Lillian Z. Olsen  69 89 06 90

Pennestrøket bofellesskap

Pennestrøket 8a, 1850 Mysen Marianne Røen  69 89 31 50

Spurveveien bofelleskap

Spurveveien 5, 1850 Mysen Lillian Z. Olsen  69 89 23 15

Vesteng bofellesskap

Vestengveien 20b, 1850 Mysen Marianne Røen  69 89 17 91
Heggin dagsenter Ordfører Voldens vei 8, 1850 Mysen Ingrid Lindquist  69 89 19 51