A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Om Eidsberg

Om Eidsberg

Heggin 1

Kommunenummer 0125
Org.nr: 944 345 035
Innbyggere pr. 01.01.2019: 11 489
Areal km2: 235,6

Fra kommunesenteret Mysen er det ca. 70 km til Oslo, ca. 60 km til Fredrikstad og ca. 55 km til Halden. Det er god kommunikasjon til kommunen med E-18 som en sentral hovedferdselsåre mellom Oslo og Stockholm. Ny motrorvei gjennom hele Indre Østfold betyr allerede mye for regionen. Rv. 22 er hovedferdselsåren mot ytre Østfold og Halden, og er tilførselsvei til Gardermoen for store deler av Østfold. Østre linje er togtilbudet fra Mysen med forbindelser til Oslo (ca. 60 min. togtid). Busstilbudet spesielt mot Oslo blir stadig utviklet og er nå et viktig tilbud i tillegg til toget.

Eidsberg kommune ligger sentralt i Indre Østfold. Kommunen består av grendene Eidsberg, Trømborg, Slitu, Hærland og byen Mysen.

Mysen fikk bystatus i 1997 er kommunens sentrum med et bredt handelstilbud (se mysenbyen.no)  og kommunens administrasjon ligger her.

Eidsberg kommune har rike muligheter innen næring, skole og friluftsliv. Ny Mysen skole til 135 mill. kroner ble tatt i bruk til skolestart høsten 2003 og nytt bibliotek ble innviet i 2006. Eidsberg Ungdomsskole har gjennomgått en stor utbygging og renovering med blandt annet ny aula.

Nortura Hærland er den største bedriften i Indre Østfold med over 400 ansatte og planer for ytterligere vekst.

Det er mange spennende historiske funn i kommunen fra norsk middelalder, med flere kirker, borgruiner, Håkon Håkonssons fødested i Folkenborg museum og mange minner om pilgrimsferd. Samt en flott festning fra 1918 som heter Høytorp Fort med fine turområder og mange spennende aktiviteter.

Les også om Eidsberg på wikipedia.no