A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Nytt vannmagasin - Høytorp Fort

Nytt vannmagasin - Høytorp fort

Vannmagasin - Høytorp fort

Nytt vannmagasin ved innkjøringen til Høytorp fort er under utarbeidelse. Dette for å sikre levering av vann ved uforutsette hendelser. Diameter på det nye magasinet er 28 meter og det vil ha en kapasitet på 6000 m3 vann. 

Arbeidene er noe forsinket i forhold til opprinnelig planer, men fundamentering med stålkjernepeler er utført på den delen som ikke er direkte på fjell. Det er støpt ut rundt pelehodene med kumringer som forskaling. Nå er ytterringen forskalet og armering pågår.

Det er planlagt å støpe bunnplate neste torsdag fra kl 17 og støpen vil være ferdig på morgenen. Det vil gå med 350 m3 betong. Grimsrud som er utførende entreprenør velger å støpe på kveld/natt. Dette fordi betongen utvikler mye varme når den herder, og det er gunstig å gjøre dette når det er lavest temperatur på døgnet.

Montering av elementer vil starte i uke 33, og elementene skal kles med bruntsvart treverk.