A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Nytt vannmagasin - Høytorp Fort

Nytt vannmagasin - Høytorp Fort

Vannmagasin - Høytorp fort

Nytt vannmagasin - Høytorp fort

23. juni 2016

Nytt vannmagasin ved innkjøringen til Høytorp fort er under utarbeidelse. Dette for å sikre levering av vann ved uforutsette hendelser. Diameter på det nye magasinet er 28 meter og det vil ha en kapasitet på 6000 m3 vann. 

Nytt vannmagasin - Høytorp fort

20. januar 2016

Eidsberg kommune skal bygge nytt vannmagasin og nytt ventilkammer på Høytorp fort.