A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold/Nyheter og prosjekter

Nytt modulbasert studietilbud for helsefagarbeidere under utvikling

Fagskolen

Fagskolen i Østfold, med partnere, har startet med å utforme studietilbudet. Les mer her!

Ny teknologi endrer måten vi jobber på, og nesten 40 prosent av norske bedrifter melder om et udekket kompetansebehov. Bransjeprogrammene skal føre til at flere ansatte, spesielt de uten fagutdanning og fagarbeidere, kan få relevante tilbud om etter- og videreutdanning.

Dette er prosjektgruppen i bransjeprogrammet for helse og omsorgsektoren. 

  • Sarpsborg kommune
  • Indre Østfold kommune
  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Østfold
  • Delta
  • Fagforbundet
  • Fagskolen i Østfold

Prosjektgruppen skal definere aktuelle arbeidsarenaer og kompetansekravene til den nye utdanningen.

Nytt modulbasert studietilbud for helsefagarbeidere

Bransjeprogrammet vil utvikle høyere yrkesfaglig utdanning innen «klinisk observasjons- og vurderingskompetanse for helsefagarbeidere».  Studiet skal være modulbasert som skal stimulere helsefagarbeidere til å ta mer etter- og videreutdanning. Det vil utarbeides 6 moduler på 10 studiepoeng innen klinisk observasjons- og vurderingskompetanse, velferdsteknologi, digitalisering og e-helse og hverdagsrehabilitering.

Emner i studieplanen:

  • Observasjons- og vurderingskompetanse del 1 og 2
  • Hygiene og smittevern
  • Trygghet i bruk av velferdsteknologi og digital trygghet 
  • Metodikk innen hverdagsmestring/rehabilitering

Studiet er under utarbeiding, men målet er at enkelmoduler i studiet skal starte opp med en pilotklasse allerede våren 2020.

Har du spørsmål angående prosjektet eller er du interessert i mer informasjon om hvordan du kan søke på utdanningen? Ta kontakt med Fagskolen i Østfold på e-post fagskolen@ostfoldfk.no eller leder for prosjektet, utviklingsleder Gry Ulvedalen på e-post gryulv@ostfoldfk.no

Mer informasjon finner du også i informasjonsskriv (eget vedlegg åpnes her i nytt vindu).