A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Nyheter/artikler om kommunereformen

Nyheter/artikler om kommunereformen

Kommunerefomen 2016

Ny kommunestruktur

23. februar 2017

Et stortingsflertall bestående av Høyre, Frp, Venstre og Krf inngikk avtale den 22. februar om ny kommunestruktur i Østfold. Fra den 31. desember 2019 dannes en ny Indre Østfold-kommune.

Kommunestyrets avstemming for kommunereformen 08.12.16, web

Dette er historisk!

08. desember 2016

Kommunestyret har nå behandlet sak 16/122 – Kommunereformen. Kommunestyret gikk inn for formannskapets innstilling med 24 mot 11 stemmer:

Fylkesmannens innstilling vedrørende kommunestruktur er klar

Fylkesmannens innstilling vedrørende kommunestruktur er klar

29. september 2016

Fylkesmannen i Østfold la 29. september frem sitt forslag til nytt kommunekart i Østfold.

Kommunerefomen 2016

Kommunereformen – status i Østfold

28. juni 2016

Alle kommunene i Østfold har nå gjort sine vedtak om kommunereformen. Fylkesmannen i Østfold har lagt ut en status i fylket etter vedtakene i kommunestyrene:

Kommunestyret 27.01.16.

Kommunereformen - sluttbehandling

22. juni 2016

Kommunestyret har i møte 22. juni gjort endelig vedtak om kommunesammenslåing.

Spørreundersøkelse

Kommunereformen - svarene fra innbyggerundersøkelsen er klare

30. mai 2016

52 % ønsker at Eidsberg blir en del av en større kommune. 37 % ønsker at Eidsberg skal fortsette som egen kommune, 10 % har svart at de ikke vet.

Telefon illustrasjon

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

13. mai 2016

Det nærmer seg en avgjørelse i kommunestyret og Eidsberg kommune ønsker å involvere innbyggerne i prosessen om kommunereform. Skal Eidsberg fortsette som egen kommune eller skal den slå seg sammen med andre til en større enhet. I den forbindelse er det laget en telefonisk innbyggerundersøkelse.

6K - kommunereformen

Kommunereformen - ny nettside for 6K

07. april 2016

Følg utviklingen i forhandlingene mellom de 6 kommunene i arbeidet med en eventuell kommunesammenslåing.