A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy

Ny heis ved Edwin Ruuds omsorggsenter

Edwin Ruuds omsorgssenter

Endelig skal arbeidet med ny sengeheis ved Edwin Ruuds omsorgssenter igangsettes. Heisen vil realiseres med en gave fra Hans og Erling Grinis stiftelse. Arbeidene forventes å ta 10 uker fra oppstart i uke 34 til ferdigstillelse i uke 43. 

Heisen i DPS lokalene som går mellom 1. og 3. etasje, og heisen i omsorgsboligene som går mellom underetasje og 1. etasje, vil være i normal drift.

I byggeperioden vil det være noe redusert fremkommelighet og det opplyses om følgende endringer i rutiner;

Trilling av beboere i rullestol og beboere med rullator:
Beboere til sosiale tilstelninger i 1. etasje skal benytte heis i DPS lokaler. Beboere vil trilles ut vaktmester inngang og utvendig til inngang dagsenter. 

Pårørerende/besøkende:
For pårørende/besøkende som kan benytte trapp, vil det ikke være noen endringer i byggeperioden. Pårørerende/besøkende som er avhengige av heis, skal benytte inngang ved DPS (inngang øst). Utenfor åpningstider til DPS vil det være et telefonnummer tilgjengelig på døren, som kan ringes for å få bistand til å komme inn. 

Støy:
Det vil være noe støy i forbindelse med utskifting av heis, men støyende arbeider skal utføres på tider av døgnet med minst mulig ulempe for beboere.

Vi beklager ulempen dette medfører for beboere, pårørende og ansatte, og vi ser fram til en ny og moderne heis i slutten av oktober.