A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Aktiviteter og opplevelser/Tur og friluftsliv/Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Motorisert ferdsel i utmark, illustrasjonsfoto

Motoriserte hjelpe-midler er nyttige for en rekke formål som for eksempel transport av tungt utstyr til veiløse områder, eller transport av ved.

Samtidig er bruken av motorisert kjøretøy ofte konfliktfylt. I forhold til andre brukere av naturen vil motorisert ferdsel særlig kunne komme i konflikt med dem som oppsøker naturen for å gå på tur, for å søke ro og stillhet og for å utøve andre former for friluftsliv.
Bruken av motoriserte kjøretøy innebærer også forstyrrelser, støy og annen forurensning som har negativ innvirkning for dyrelivet. Barmarkskjøring medfører i tillegg slitasje og skade på vegetasjonen.

Lov og forskrift

For i størst mulig grad å eliminere muligheten for konflikt, er motorisert ferdsel i utmark regulert gjennom lov og forskrifter.

Søknadsskjema

Det skal søkes om bruk av motorferdsel i utmark - klikk her for å komme rett til søknadsskjema.

Tips en venn Skriv ut