Maurtua

Vi er en avdeling med barn i alderen 0 - 3 år, og dette barnehageåret blir vi 12 barn tilsammen. Vi er opptatt av lek, glede og humor. Alle barna på Maurtua skal oppleve å bli sett og hørt hver dag. De skal oppleve vennskap, nærhet og omsorg. De voksne prioriterer arbeid med sosial kompetanse, og skal være gode rollemodeller for barna. Alle skal lære å omgås med hverandre på en god måte.

Vi går på turer i nærområdet flere ganger i uka, naturen er barnas beste lekeplass. Fysisk aktivitet stimulerer små barn på alle måter. Vi er ute hver dag, så sant det ikke er for kaldt.
Språkstimulering jobber vi med hver dag både i lek, hverdagsaktiviteter og i voksenstyrt aktiviteter. Det er viktig for alle å kunne uttrykke seg og bli forstått. Vi er med i et prosjekt de to(?) neste årene som heter Bravo-leken. (http://www.bravoleken.no/om-bravo-leken/) Dette leker vi 1-2 ganger om dagen.

Vi har god kontakt med Hospitalet. Vi er innom jevnlig for å synge og hilse på beboerne. Vi har også faste tradisjoner med besøk i forbindelse med høytidsdager. Vi har knyttet bånd til AMK – sentralen, og synes det er kjempe spennende med ambulansene. Vi får se på at de vasker ambulansene, og vi får komme inn i bilene og se på utstyret.

Vi voksne er opptatt av å være gode støttespillere for både barna og foreldre/foresatte. Sammen skal vi gi barna en trygg og god barnehagehverdag.


Telefonnummeret til avdelingen er 489 98 319.

Periodeplan

Periodeplan august og september 2019.pdf

Ansatte


Trude.jpg
Trude Anita Leangen, pedagogisk leder
Marta
Marta Veim Andreassen, førskolelærer
Marianne.
Marianne V. Karlsen, assistent
Susann
Susann Moe, barne- og ungdomsarbeider
Lisbeth G
Lisbeth Gangnes, assistent
Nina
Nina Danielsen, barne- og ungdomsarbeider - vikar