A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Mange førskolebarn undret seg på Barnehagedagen 2019

Barn får pølser av Saniteten

Til sammen 7 barnehager møttes på Kulturtorget for å leke, undre seg og forske, i flott vintervær. 

12. mars ble Barnehagedagen 2019 arrangert under slagordet: «Jeg lurer på …». Dagen ble viet til å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet. Gjennom undring, utforskning og skapende aktiviteter utvikler barna kunnskap og ferdigheter. Noen forsket på raketter for å se hvor høyt de kunne skytes, andre puslet sammen fantasidyr og noen fikk papirblomster til å spire i vann. 

Det smakte også godt smakte med pølser og lapper, servert av Sanitetskvinnene i Eidsberg.

Ta gjerne en tur innom biblioteket – der har barna laget en utstilling av alt fra en rakett til bilder og tegninger av hva barna undrer seg over.