A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Susebakke barnehage/Avdelinger/Månetoppen

Månetoppen

Vi er en småbarnsavdeling, og i år har vi 16 barn i alderen 0-2 år.

Telefonnummer

Telefonnummeret til avdelingen er 69 84 72 85

Månedplan

 

Ansatte

Trine K. Bøe, pedagogisk leder 100%

Lena Olofsson, fagarbeider 70 %

Svenn Erik Wahldahl, 100 %

Mette Bratli, 50 %

Elisabeth Elvestad, 80 %

Sandra Paulsen, 100 %