A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

Luciadagen 13.desember

Tradisjon tro gikk 7.klasse og 1.klasse rundt i alle klasserommene på Kirkefjerdingen med "Lusekatter" og sang. 

Svart senker natten seg
I stall og stue
Solen har gått sin vei,
Skyggene truer
Inn i vårt mørke hus
Stiger med tente lys,
Santa Lucia, Santa Lucia

Lucia dagen markeres på blant annet flere barnehager og skoler rundt i landet. Den markeres for å minnes Santa (helgenen) Lucia som bodde på den italienske øya Sicilie for over 1700 år siden. Fortellingene om henne som en raus, vakker, snill og omsorgsfull person tar vi gjerne med oss videre inn i hverdagen vår også på Kirkefjerdingen skole.

Les mer:  https://undervisningsmetoder.wordpress.com/hoytider/sankta-lucia/ og http://www.skoletorget.no/abb/kr/lucia/stl.html 

 

Lucia1.jpgLucia2.jpgLucia3.jpgLucia4.jpgLucia5.jpg