A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Livsløpsutvalget

Livsløpsutvalget

Medlemmer i Livsløpsutvalget 2015 - 2019
Parti logo Navn på medlemmer
Høyre, logo Per Bodal
Mette Røen Homstvedt
Unni Gangnæs
Arbeiderpartiet, logo Brita Fladberg
Vegar Fjell
Senterpartiet, logo Jørn Arild Pettersen
Kristeligfolkeparti, logo Bjørn Sætra
Venstre, logo Jonny Løken
Sosialistisk Venstreparti, logo Kari-Mette Fjell


Hovedutvalg for helse og velferd og kultur og oppvekst er nå blitt et utvalg: Livsløpsutvalget

Sakspapirer til alle politiske møter finner du i vår møteplan. Klikk her for å komme rett til møteplan.

Tidligere innkallinger og protokoller til hovedutvalg for helse og velferd finner du ved å klikke på denne linken.