A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole/Leksehjelp

Leksehjelp

Barn på skolen

Myndighetene har bestemt at det skal gis gratis leksehjelp til elevene. Et tilbud om leksehjelp skal gi bedre utbytte av leksene, uavhengig av hvor mye hjelp de får hjemme. Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Fra 1. august 2014 ble bestemmelsene endret slik at de åtte timene til leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn. Jfr. Opplæringslova § 13-7a.

Trømborg skole gir tilbudet to dager i uka for elever på 4 .- 7. trinn. Tirsdag og onsdag kl. 14.05. - 15.05.

Det vil være skoleansatt tilstede som har tilsyn med elevene. Fra statlig hold er det ikke lagt opp til at det skal være pedagoger som er leksehjelpere. På Trømborg vil det hovedsakelig være Nina Østenby som er ansvarlig.

Det er skolen selv som avgjør om den vil pålegge elevene lekser. Trømborg skolen har valgt å organisere opplæringen uten å gi elevene hjemmearbeid, først og fremst som en prøveordning skoleåret 18/19. Det sentrale er at skolen legger opp opplæringen slik at den er egnet til at eleven kan nå kompetansemålene.

Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen.  Lekser skal her forstås som skolearbeid eleven har behov for å jobbe med mer generelt. Dette kan det være både eleven, læreren og leksehjelperen som tar initiativet til. Skolen ønsker å ha fokus på lesing. 

Trømborg skole gir tilbudet to dager i uka for elever på 4.-7. trinn. Det vil være skoleansatt tilstede som har tilsyn med at elevene får gjort lekser. Fra statlig hold er det ikke lagt opp til at det skal være pedagoger som er leksehjelper. På Trømborg vil det hovedsakelig være pedagogisk medarbeider Nina Østenby som er ansvarlig. Skolens ordensreglement og Opplæringsloven kap. 9 gjelder også når eleven er på leksehjelp.

De foresattes interesse for det som skjer på skolen, både fag og læringsmiljø, har stor påvirkning på barns motivasjon for læring. Det er fortsatt de foresatte som har ansvaret for at barna gjør lekser. 

De elevene som benytter seg av tilbudet, kan ikke ta skolebussen hjem siden skolebussen går hjem til vanlig tid etter skoleslutt. Det betyr at de foresatte må organisere egen skyss eller hente barna sine selv etter endt leksehjelp. Ønsker dere å avslutte leksehjelpen, meldes dette til skolen.

De foresattes interesse for det som skjer på skolen, både fag og læringsmiljø, har stor påvirkning på barns motivasjon for læring. Det er fortsatt de foresatte som har ansvaret for at barna gjør lekser. Lekser må følges opp av hjemmet selv om eleven benytter leksehjelptilbudet. 

Vi vil anbefale at elevene har med seg en liten ekstra matpakke eller en frukt de dagene de benytter leksehjelptilbudet.  

Fravær meldes til kontaktlærer. Ønsker dere å avslutte leksehjelpen, meldes dette skriftlig til skolen. Skolens ordensreglement gjelder også når eleven er på leksehjelp. De elevene som benytter seg av tilbudet, kan ikke ta skolebussen hjem siden skolebussen går hjem til vanlig tid etter skoleslutt. Det betyr at de foresatte må organisere egen skyss eller hente barna sine selv etter endt leksehjelp.

Tips en venn Skriv ut