A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole/Leksehjelp

Leksehjelp på Kirkefjerdingen skole

Leksehjelp

Myndighetene har bestemt at det skal gis gratis leksehjelp til elevene. Et tilbud om leksehjelp skal gi bedre utbytte av leksene, uavhengig av hvor mye hjelp de får hjemme. Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Fra 1. august 2014 ble bestemmelsene endret slik at de åtte timene til leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn. Jfr. Opplæringslova § 13-7a.