A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Tenor skole/Leksehjelp

Leksehjelp ved Tenor skole

Tenor skole

Myndighetene har bestemt at det skal gis gratis leksehjelp til elevene. Et tilbud om leksehjelp skal gi bedre utbytte av leksene, uavhengig av hvor mye hjelp de får hjemme. Kommunen plikter å ha et tilbud om gratis leksehjelp i grunnskolen. Fra 1. august 2014 ble bestemmelsene endret slik at de åtte timene til leksehjelp kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn. Jfr. Opplæringslova § 13-7a.

Tenor skole gir tilbudet to dager i uka for elever på 4 .- 7. trinn. Mandag og torsdag kl. 14.15. - 15.15.

Det vil være skoleansatt tilstede som har tilsyn med at elevene får gjort lekser. Fra statlig hold er det ikke lagt opp til at det skal være pedagoger som er leksehjelpere. På Tenor vil det hovedsakelig være en pedagog som er ansvarlig.

De foresattes interesse for det som skjer på skolen, både fag og læringsmiljø, har stor påvirkning på barns motivasjon for læring. Det er fortsatt de foresatte som har ansvaret for at barna gjør lekser. Lekser må følges opp av hjemmet selv om eleven benytter leksehjelptilbudet. 

Vi vil anbefale at elevene har med seg en liten ekstra matpakke eller en frukt de dagene de benytter leksehjelptilbudet.  

Fravær meldes til kontaktlærer. Ønsker dere å avslutte leksehjelpen, meldes dette skriftlig til skolen. Skolens ordensreglement gjelder også når eleven er på leksehjelp. De elevene som benytter seg av tilbudet, kan ikke ta skolebussen hjem siden skolebussen går hjem til vanlig tid etter skoleslutt. Det betyr at de foresatte må organisere egen skyss eller hente barna sine selv etter endt leksehjelp.