A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole/Leksehjelp

LEKSEHJELP - LEKSETID PÅ MYSEN SOLE

Lekser

14. juni 2010 vedtok Stortinget endringer i opplæringsloven og privatskoleloven om leksehjelp. Kommuner og private skoler har plikt til å tilby gratis leksehjelp til elever. Dette tilbudet tilbys elever på 3. – 6. trinn ved Mysen skole. Deltakelse på leksehjelpen skal være frivillig for eleven, men eleven skal ha rett til å delta.
Leksehjelp dette skoleåret tilbys i perioden 10.09.18 - 14.06.19.

 

Mysen skole er, fra statlig hold, tildelt en bemanningsressurs som tilsvarer en assistent pr. leksehjelptime. I praksis betyr dette at en voksen skal følge opp og hjelpe inntil 30 elever pr. lekseøkt.
Det sier seg selv at tid til den enkelte elev blir begrenset. Slik tilbudet er på Mysen skole er det nok mer riktig å betegne tilbudet som leksetid.
Det er viktig at dere foresatte fortsatt følger opp og ser gjennom lekser. Det er rom for å melde på ditt barn i løpet av skoleåret.
Dersom du ikke ønsker leksehjelp fra 05.09.16, men vil melde på senere, er det bare å ta kontakt med kontaktlærer.

Organisering:

 
  Tirsdag Torsdag
3. trinn 14.20 - 15.20: Leksehjelp 13.25 - 14.25: Leksehjelp
4. trinn 14.20 - 15.20: Leksehjelp 14.20 - 15.20: Leksehjelp
5. trinn 14.20 - 15.20: Leksehjelp 14.20 - 15.20: Leksehjelp
6. trinn 14.20 - 15.20: Leksehjelp 13.25 - 14.25: Leksehjelp