A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Logg inn


Andre organisasjoner
Ballsport
Barn og ungdom
Bonde / bygdekvinnelag
CPTEST
Fag- og yrkesorganisasjoner
Friidrett, gymnastikk og turn
Historielag
Humanitære og sosiale
Husflid og håndverksforeninger
Idrett og sport
Innebandy
Kampsport
Kor
Korps, band og orkestre
Kristne foreninger
Kunstforeninger
Livssyn, Barn og ungdom, Andre organisasjoner
Motorsport
Museer
Natur og friluftsliv
Orientering
Pasientforeninger
Pensjonistforeninger
Skyting
Støtteorganisasjoner
Vintersport
List alle


Viser tilfeldig utvalgte

For å se andre, klikk kategoriene over eller gjør et søk.

Eidsberg Kunstforening


Eidsberg Kunstforening tilbyr kunst og opplevelser av høy kvalitet. Vi ønsker å formidle en bred variasjon innen kunst, tilby aktuelle kurs etter medlemmers ønske og skape en arena for kreativ utvikling og sosialt samvær.
Følg oss på Facebook: https://www.facebook.com/eidsbergkunstforening/eller på nettside: http://eidsbergkunstforening.no/! Her legger vi fortløpende ut informasjon til deg som medlem og andre interesserte.

Vi ønsker deg velkommen til våre utstillinger og som medlem i Eidsberg Kunstforening

Storg. 28
1850 Mysen
Web:www.eidsbergkunstforening.no
Kontakt: Britt Juul

Telefon: 95126361

Eidsberg Sanitetsforening

Vi er en landsdekkende frivillig organisasjon av lokalforeninger med sterk forankring i lokalmiljøet.

3.mars i 2003 ble sanitetsforeningene Folkenborg (stiftet mars 1930) og Mysen (stiftet nov. 1913) slått sammen til en forening som fikk navnet Eidsberg sanitetsforening.

Vi yter støtte til eldre, barn og unge i nærmiljøet
Vi støtter også NKS' forskningsprosjekter og gir støtte til utviklingsarbeid i utlandet.

For å skaffe inntekter lager og selger vi fastelavnsris og arrangerer basar og forskjellige utlodninger.

Vår postadresse er :Folkenborgvn. 38
1850 Mysen
Web:www.sanitetskvinnene.no
Kontakt: Solveig Evensen


Faste aktiviteter:

Vi har faste medlemsmøter 1.tirsdagen i måneden kl.18.30 og møtene holdes som regel på Eidsberg Velferdssenter. Vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Trømborg Skolekorps

Trømborg Skolekorps er et brassband tilhørende Trømborg Skolekrets med medlemmer fra 2.klasse og oppover (ingen øvre aldersgrense). Korpset har også egen drilltropp.

Kildeveien 6
1850 MYSEN
Kontakt: Monica Wielecki

Telefon: 48178883

Faste aktiviteter:

Hovedkorpset: torsdager fra kl 17.30 til 20.00.
Drilltroppen: tirsdager fra kl 16.00 til 18.00.
Sted: Trømborg skole

Eidsberg JFF

Eidsberg jeger og fiskeforening er en forening for alle som har interesse innen jakt, fiske og friluftsliv. Vi har hovedbase og klubbhus på Bråtan i Torperdalen.

Olaf Funderudsvei 19
1850 Mysen
Web:https://www.njff.no/fylkeslag/ostfold/lokallag/eidsberg
Kontakt: Jan Erik Jensegg

Telefon: 91542147

Faste aktiviteter:

På Bråtan
Serieskyting og treningsskyting med hagle hver mandag fra april til ut august fra kl 18:00 - 21:30
Jegerprøven: Kurs i feb-mars hvert år
Dressurkurs hund: 1-2 kurs hvert år
Aversjonskurs hund: 6-8 kurs pr år fra juli-sept
Ettersøkskurs hund: 5-6 kurs pr år

Hærland Bygdekvinnelag

Homstvedtveien 10
1850 Mysen
Kontakt: Turid Gilland

Telefon: 93229002

Hærland Bygdeungdomslag

Hærland Bygdeungdomslag har lokal tilhørighet til Hærland. Med medlemmene er fra hele kommunen, også flere andre kommuner nærområdet. Vi er en del av Østfold Bygdeungdomslag og Norges Bygdeungdomslag.

Norgens Bygdeungsomslag jobber etter følgende paragraf:
Norges Bygdeungdomslag har til formål å samle all ungdom som er interessert i bygdesamfunnet i den hensikt å ivareta og fremme bygdene og ungdommen sine interesser. NBU vil i sitt arbeid sikre og utvikle bygdene sitt næringsgrunnlag og bosetting. NBU bygger sitt arbeid på kristen grunn og vil aktivt motarbeide nød og urett. NBU arbeider for kulturell opplysning og utvikling.

Urbanisering samt mangel på aktiviteter og offentlige tilbud er noen av problemene ungdom på bygda møter i dagens samfunn. Derfor er det mer viktig enn noen gang at ungdom involverer seg og tar ansvar. NBU ønsker å være et attraktivt alternativ til ungdom som bryr seg om bygda og som trenger en møteplass for å samles og ha det gøy.

HK Eidsberg

HK Eidsberg stiftet 2012, – klubben har som mål å samle all håndballaktivitet i Eidsberg kommune.

HK Eidsberg har håndball tilbud fra 6 år og opp til senior.

FLEST MULIG, LENGST MULIG!

Velkommen til HK Eidsberg

Følg oss gjerne på facebook

Postboks 186
1850 Mysen
Web:www.hkeidsberg.no
Kontakt: Christer Høyning

Telefon: 413 04 572

Norsk Jernbane Klubb Lokstall Mysen

Jernbane og Tele historeforening/museum for Indre Østfold. Vi er lokalisert i Lokstallen i Mysen

Sponesveien 2
1850 MYSEN
Kontakt: Arne Ottar Moberg
Telefon: 90844049

Askim og omegn demensforening

Demensforeningene (ca 130 i Norge) er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen (Nff). Demensforeningene arbeider med å:
Spre informasjon om demens og bidra til større allmenn forståelse for personer med demens og for pårørendes situasjon. Synliggjøring av belastninger og behov for støtte og veiledning. Gi veiledning og støtte til enkeltpersoner, drive samtalegrupper og arrangere temamøter.
Arrangementene er åpne for alle som er berørt av/interessert i demens; personer med demens, pårørende, helsepersonell, politikere..
Vi oppfordrer til medlemskap. Da får en medlemsblad med nyttig informasjon om demens, og en er med på å støtte demensarbeidet.
Nff driver Demenslinjen 815 33 032, (åpen mand-fred kl 09-15), som er et tilbud til alle med spørsmål om demens. Der treffes kvalifisert helsepersonell med taushetsplikt.
Du kan godt ta kontakt uten å oppgi navn.
Mer informasjon om demens og demensforeninger:
www.nasjonalforeningen.no
I april har vi fått egen web.side:www.demensforeningeniaskim.info

Katralv 150, 1814 Askim
Kontakt:
Telefon: 98683196

Fredagsklubben

Fredagsklubben er for 5., 6. og 7. klasse.

M. Udahl, Folkenborgveien 346, 1880 Eidsberg
Kontakt:
Telefon: 93066120