A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Hjemmebaserte tjenester

Læringsnettverk innen pasientsikkerhet for kommuner i Østfold

bilde innsatsområde

Mange av Østfold-kommunene deltar nå i et læringsnettverk rundt pasientsikkerhet - med hovedfokus på riktig legemiddelbruk for pasienter som har legemiddelhåndtering fra hjemmesykepleien.

Med støtte fra Fylkesmannen i Østfold har Utviklingssenter for hjemmetjenester, som Eidsberg er vertskommune for, sendt et tilbud til samtlige kommuner med spørsmål om å delta i læringsnettverket.

Forskning og dataanalyser viser at 10-20% av pasienter innlegges på medisinske sykehusavdelinger grunnet feil legemiddelbruk. Som et utgangspunkt vil Utviklingssenteret, sammen med Pasientsikkerhetsprogrammet, bistå teamene for å utforme nye rutiner og igangsette forbedringsarbeid i egne virksomheter.

Utviklingssenteret har invitert alle kommuner til å delta med et tverrfaglig team, på lik linje med invitasjonen som alle kommuner mottok for sykehjem i 2013. Prosjektleder for læringsnettverket, Astri Marie Glosli Bergland kan kontaktes på mail eller telefon 474 68 036.

Alle kommuner fikk oversendt fornyet invitasjon PDF document ODT document , avtaleutkast PDF document ODT document og påmeldingsliste PDF document ODT document på e-post. Disse kan også lastes ned ved å klikke på dokumentene.

Se også nettsiden: Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Tips en venn Skriv ut