A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Kunst og kultur i barnehagen

Utstyr til maling

Barnehagen skal gi barn mulighet til å oppleve kunst og kultur og til selv å uttrykke seg estetisk. Slik får barna utvikle sin kreativitet og fantasi, og styrke sin kulturelle identitet. Kulturopplevelser bidrar også til samhørighet i barnehagen.

Å oppleve

I barnehagene skjer det en daglig formidling av kunst og kultur, gjennom blant annet barnebøker, bilder, musikk, eventyrfortelling og sang. I tillegg til dette har mange barnehager besøk eller utflukter som involverer kulturopplevelser. Dette kan være teatertur, museumsbesøk, danseforestilling eller konserter. Å dele slike opplevelser styrker samhørigheten i barnegruppa. Barna får øve seg i å lytte, og øker sin forståelse for ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk. Kulturopplevelsene har en egenverdi for barna samtidig som de ofte er arenaer for læring.

Å skape

Barn uttrykker seg og kommuniserer på mange måter. Å skape og eksperimentere med ulike estetiske uttrykk stimulerer barnas kreativitet. Barna skal også lære elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form, det er nedfelt i barnehagens rammeplan. Musikk, dans, sang og drama er andre former for estetiske uttrykk som barna skal eksperimentere med. Voksne rundt barna skal motivere og legge til rette for at barna finner sine egne uttrykksformer og vise respekt for deres ytringer. Det er også viktig å sørge for at barna har tilgang til bøker, bilder, instrumenter, utkledningsutstyr og materiale for ulike typer formingsaktiviteter.

Kunst og kultur bidrar til at barna utvikler: 

  1. lytterevne
  2. skaperevne
  3. forståelse
  4. følsomhet
  5. kulturell identitet
  6. egne estetiske uttrykk
  7. kreativitet

 

Kilder. Udir

 

Tips en venn Skriv ut