A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Stipend, priser og støtteordninger/Kulturmidler

Kulturstøtte - tilskudd til allment kulturarbeid i Eidsberg

Tilskudd kan gis til personer, organisasjoner og institusjoner innen Eidsberg kommune, eller til regionale organisasjoner og institusjoner som har sitt hovedsete i Eidsberg kommune.


Presisering vedr. innsending av søknader om midler til grunnstøtte og drifts-/aktivitetsstøtte til organisasjoner:

På grunn av det nye personvernregelverket kan ikke kommunen lenger kreve at medlemslister sendes inn. I regnskapet som ligger ved søknaden, må det imidlertid framkomme hvor mye som er innbetalt i kontingent/treningsavgift for medlemmer under 20 år fra Eidsberg. Vi gjør oppmerksom på at vi kan be om innsyn i medlemslistene. 
De medlemslistene som allerede er sendt inn sammen med årets søknad vil bli slettet.
 

Retningslinjer

Retningslinjer for tilskudd til allment kulturarbeid i Eidsberg

Søknadsskjema

Tilskudd til kulturformål - elektronisk søknadsskjema 

Ta vare på kvittering etter innsendt skjema.

Søknadsfrist

31. mars hvert år.

Tips en venn Skriv ut