A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Organisasjonen Eidsberg kommune/Virksomheter/Kultur, næring og stedsutvikling

Kultur, næring og stedsutvikling

Virksomhetsleder: Knut Olav Brekklund Sæves
Epost: knut.olav.brekklund.saeves@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00

Kultur, næring og stedsutvikling

Er fagavdelingen i virksomheten med underavdelingene – næring, stedsutvikling, bibliotek, kulturskole, kino og allment kulturarbeid.

Kontaktpersoner:

Kultur, næring og stedsutvikling Ansvarlig
Biblioteksjef Elin Brandsrud
Idrettskoordinator Anne Lena Moum
Kulturkonsulent Ellen Byng Strøm
Kulturskolerektor Hanne Blekken
Kulturteknisk produsent Øystein Pedersen
Kulturtorget, kino og bad Ingun Fjellstad
Søkolog Elisabeth Strengen

Henvendelser bes rettes til:
postmottak@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00