A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Kriseinformasjon og beredskap

Kriseinformasjon og beredskap

Kommunens nettside vil være en viktig informasjonskanal hvis det skulle oppstå en krise i Eidsberg kommune. I en akuttsituasjon vil politiet være en vesentlig og viktig aktør når det gjelder innholdet i den informasjonen som skal gis ut.

Kommunen har egen vedtatt kommunal beredskapsplan som trer i kraft hvis situasjonen skulle tilsi det. Det er opprettet egen kriseledelse som ledes av ordfører. I en alvorlig krisesituasjon vil kommunens kriseledelse raskt iverksette nødvendige tiltak og utnytte kommunens ressurser best mulig for å beskytte kommunens befolkning og materielle verdier. De vil søke å begrense skadevirkninger og skadeomfang i størst mulig grad. Eidsberg kommune skal informere befolkningen best mulig ved en eventuell krise.

Kommunens beredskapsplan inneholder egne tiltaksplaner for kriser av forskjellig art.
Kommunen vil i en krisesituasjon ha et nært samarbeide med politi, heimevern, fylkesmann, private bedrifter, frivillige organisasjoner m.fl.
 

Kommunikasjon

I tillegg til vår hjemmeside vil Eidsberg kommune varsle gjennom flere kanaler der det er formålstjenlig å informere. Pr. i dag har vi følgende kommunikasjonskanaler: SMS-varsling, kommunens offisielle Facebookside, Eidsberg kommunes informasjonsapp og kommunens nettsider.