A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Koordinerende enhet - kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Koordinerende enhet i Eidsberg kommune er kontaktpunktet for de som har langvarige og sammensatte behov for helse og omsorgstjenester.

Enheten skal ha oversikt over habilitering og rehabiliteringstilbudet i kommunen, og skal bidra til å styrke tverrfaglig samarbeid og skape helhet og sammenheng i tjenestetilbudet.

Enheten har overordnet ansvar for arbeidet med Individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Den skal også være kontaktsted for de som har spørsmål om koordinering av helse og omsorgstjenester, samt videreformidle behov til riktig tjeneste og sørge for at prosessen kommer i gang. Kommunen skal sikre at tjenestene som tilbys er samordnet, tverrfaglige og planmessige, samt at det ytes ut fra et brukerperspektiv og i brukers vante miljø.

Målgruppen er alle med sammensatte og langvarige behov for helse og omsorgstjenester. De ulike tjenester i kommunen samarbeider med eksterne tjenesteytere.

Saker til koordinerende enhet behandles fortløpende.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser til koordinerende enhet gjøres til:

Forvaltningskontoret i Eidsberg kommune
Ordfører Voldens vei 1
1850 Mysen

Telefon 69 70 20 00

E-post:

post@eidsberg.kommune.no