A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Susebakke barnehage/Kontakt oss

Kontakt oss

Susebakke barnehage, web

Kontaktinformasjon

Type kontakt Adresse, telefon og epost
Besøks- og postadresse Susebakkeveien 12, 1850 Mysen
Telefon 69 84 72 80
Epost ingunn.tveten@eidsberg.kommune.no
Styrer Ingunn Solheim Tveten

Vi har 5 avdelinger med tilbud til barn i alderen 0-6 år.
Åpningstid: 06.30 - 17.00.

VISJON: MESTRING OG GLEDE - ALLTID TILSTEDE

Hovedmålsetting

I Susebakke barnehage jobber vi etter et helhetlig syn på barn.
Omsorg, lek og læring er sentralt i vårt arbeid og vi vektlegger den sosiale kompetansen som utvikles av barn i samspill med hverandre og med voksne. Her hos oss møtes barn med mye ros og de får bekreftelse på sine positive handlinger.
De voksne er aktivt tilstede og det fokuseres mye på personalutvikling til det beste for barna.

Beliggenhet

Barnehagen ligger på Susebakke, med gangavstand til Mysen sentrum. Det er også bussforbindelse til barnehagen.
Uteområdet er variert med store plener som innbyr til variert lek, et lite skogsholt med lyng og bærtuer og en flott akebakke vinterstid.

Vi har også en egen skogplass i umiddelbar nærhet til barnehagen. Der er det grillhytte, bålplass og naturlekeplass som barna er med på å videreutvikle selv.

 

Tips en venn Skriv ut