Kontaktinformasjon

Tenor skole
Type kontaktAdresse, telefon og epost
Besøks- og postadresseTenorveien 24, 1859 Slitu
Telefon kontor69 84 64 80
Telefon rektor69 84 64 81
Telefon SFO41 67 53 22
Eposttenor.skole@eidsberg.kommune.no
RektorMarthe Holsen

 

Antall elever: 107
Ansatte skole og SFO: 19

Våre verdier er respekt, ansvar og trivsel.
Vi er opptatt av god læring for alle. Det innebærer både faglig og sosial kompetanse for å utvikle hele mennesket.