Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon
Type kontakt Adresse, telefon og epost
Besøks- og postadresse ABC veien 30, 1850 Mysen
Telefon kontor 69 70 21 00
Fax 69 70 21 01
SFO 69 70 21 41
Epost mysen.skole@eidsberg.kommune.no
Rektor Thorfinn Oustorp

Elevtall: 483
Ansatte: 76 

Funksjon Telefonnummer
Kontaktlære 1A 69 70 21 04
Kontaktlære 1B 69 70 21 05
Kontaktlære 1C 69 70 21 06
Kontaktlære 2A 69 70 21 07
Kontaktlære 2B 69 70 21 08
Kontaktlære 2C 69 70 21 09
Kontaktlære 3A 69 70 21 10
Kontaktlære 3B 69 70 21 11
Kontaktlære 3C 69 70 21 12
Kontaktlære 4A 69 70 21 13
Kontaktlære 4B 69 70 21 14
Kontaktlære 4C 69 70 21 15
Kontaktlære 5A 69 70 21 16
Kontaktlære 5B 69 70 21 17
Kontaktlære 5C 69 70 21 18
Kontaktlære 6A 69 70 21 19
Kontaktlære 6B 69 70 21 20
Kontaktlære 6C 69 70 21 21
Kontaktlære 7A 69 70 21 22
Kontaktlære 7B 69 70 21 23
Kontaktlære 7C 69 70 21 24
Ressursteam 69 70 21 25
Helsesøster 69 70 21 26
Bibliotek 69 70 21 27
Kunst og håndverk 69 70 21 28
IKT 69 70 21 29
Uteskole 69 70 21 31
Sosiallærer 69 70 21 42