A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen

Kommunereformen

Samarbeide

Stortinget og Regjeringen har gitt kommunene i oppdrag å utrede om sammenslåing av kommuner kan være egnet til å gjøre kommunene bedre i stand til å løse de utfordringene vi kjenner, og må regne med i fremtiden.

I korthet er dette begrunnet med at svært mange av dagens kommuner ikke vurderes å være robuste nok til det mangfold av oppgaver og de utfordringene de står overfor som samfunnsutvikler, samfunnsutbygger, planmyndighet, forvaltningsorgan og tjenesteyter i framtiden.

Prosessdokumenter for Eidsberg:

Endelig retningsvalg:

Foreløpig retningsvalg:

Nyhetsbrev

Kommunikasjonsplan

Prosessdokumenter for 5K/6K (Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Spydeberg og Trøgstad):


Prosessdokumenter for 4K (Eidsberg, Marker, Rakkestad og Trøgstad):

Følg med i prosessen og kom gjerne med innspill:

Tips en venn Skriv ut