Kommunereformen - sluttbehandling

Kommunestyret 27.01.16.

Kommunestyret har i møte 22. juni gjort endelig vedtak om kommunesammenslåing.

Vedtak med følgende stemmer:
21 representanter for: Høyre, FrP, KrF og Venstre
14 representanter mot: Ap, Sp og SV ville bestå som egen kommune som i dag

  1. Eidsberg kommune ønsker å være med og etablere en ny og større kommune i Indre Østfold Øst, basert på tidligere vedtak og innbyggerundersøkelser.
     
  2. Det er ønskelig å skape sterke og bærekraftige kommuner som bedre kan løse kommunenes fremtidige oppgaver med god kvalitet for innbyggerne. Fylkesmannen henstilles derfor om å ta initiativ til samtaler og utredninger mellom Eidsberg og nabokommuner for å vurdere om det kan være grunnlag for en slik ny kommune i Indre Østfold øst, på kort eller noe lengre sikt.
    Dette vil best ivareta Stortingets intensjoner bak kommunereformen ved at den fremtidige kommunegrensen utgjør et funksjonelt samfunnsutviklingsområde med et felles bolig-, nærings-, utdannings-, fritids- og arbeidsmarked.
     
  3. Dersom Stortinget senere i prosessen gjør endringer i kommunekartet for vår region, forutsetter vi at dette gjøres i tråd med kommunestyrets vedtak og innbyggerundersøkelser.

Sakspapirer og undertegnet protokoll finner du på innsyn og politiske møter - Kommunestyremøte 22.06.16.