A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Nyheter/artikler om kommunereformen

Kommunereformen - Formannskapets innstilling

FSK votering 18.01.16

Formannskapet enstemmige innstilling i møte 18. januar 2016.

Saken legges fram for kommunestyret 27. januar 2016 med følgende innstilling:

1. Eidsberg kommune går videre i arbeidet med å avklare det beste grunnlaget for en sterk og bærekraftig kommune for innbyggerne i Eidsberg og Indre Østfold i årene fremover.

2. Forhandlingsutvalget gis i mandat - i uprioriterte rekkefølge:

a) Videreutvikle et sammenslåingsgrunnlag for 5K og samtidig raskt avklare og om mulig utvikle et sammenslåingsgrunnlag for en øst-kommune.

b) Å anbefale at Eidsberg fortsetter som egen kommune hvis videre prosess ikke gir grunnlag for kommunesammenslåing.

3. Alternativene legges fram til endelig politisk behandling i juni 2016.

4. Forhandlingsutvalget bes samordne involvering og medvirkning av innbyggere, brukere, ansatte, næringsliv, frivilligheten og det politiske miljø både i egen og om mulig på tvers av kommunegrenser fram til behandlingen i juni 2016.

5. Forhandlingsutvalget bes bidra til en tydelig og effektiv framdriftsplan i arbeidet med sammenslåingsgrunnlagene i punkt 2a).

Les hele Formannskapets innstilling og behandling her: 16/01: Kommunereformen - endelig retningsvalg

Informasjon og prosessdokumenter

Les mer om kommunereformen og prosessdokumentene på våre egne sider for Kommunereformen

 

Tips en venn Skriv ut