A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Nyheter/artikler om kommunereformen

Kommunereformen – Endelig retningsvalg, kommunestyrets vedtak 27.01.16

Kommunestyret 27.01.16

Kommunestyret behandlet sak 16/01 - Kommunereformen - Endelig retningsvalg onsdag 27. janaur.

Sak 16/01. Kommunereformen – Endelig retningsvalg

Kommunestyrets vedtak:

  1. Eidsberg kommune går videre i arbeidet med å avklare det beste grunnlaget for en sterk og bærekraftig kommune for innbyggerne i Eidsberg og Indre Østfold i årene fremover.

  2. Forhandlingsutvalget gis i mandat - i uprioritert rekkefølge:
    a) Videreutvikle et sammenslåingsgrunnlag for en øst-kommune.
    b) Å anbefale at Eidsberg fortsetter som egen kommune hvis videre prosess ikke gir grunnlag for kommunesammenslåing.

  3. Referansegruppa (formannskapets medlemmer og gruppeledere) skal ha jevnlige møter, med muligheter for innspill under hele prosessen.

  4. Alternativene legges fram til endelig politisk behandling i juni 2016.

  5. Forhandlingsutvalget bes samordne involvering og medvirkning av innbyggere, brukere, ansatte, næringsliv, frivilligheten og det politiske miljø både i egenog om mulig på tvers av kommunegrenser fram til behandlingen i juni 2016.

  6. Forhandlingsutvalget bes bidra til en tydelig og effektiv framdriftsplan i arbeidet med sammenslåingsgrunnlagene i punkt 2a).

Les hele vedtaket her med protokolltilførsel og kommunestyrets behandling: Sak 16/01 - Kommunereformen – Endelig retningsvalg

Tips en venn Skriv ut