A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Kommunereformen/Nyheter/artikler om kommunereformen

Kommunereform: Innbyggerundersøkelse i Indre Østfold

Kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg er i gang med å utrede en mulig større kommune i Indre Østfold. Nå ønsker kommunene å spørre innbyggerne om hva de tror vil være mulig å oppnå med kommunesammenslåing, og i hvilken retning kommunen bør gå i.

En viktig hensikt med undersøkelsen er å gi utredningsarbeidet innspill til hva som må sikres i prosessen.

Gjennom telefonintervju vil innbyggerne spørres om hva de tror vil være mulig å oppnå med sammenslåing, f.eks. om de tror det blir økt kvalitet på de kommunale tjenestene eller om de ser for seg en mer kostnadseffektiv kommunal drift.

Det vil være interessant å høre med innbyggerne om hvordan de ser for seg at kommunene vil løse sine oppgaver etter en kommunesammenslåing sammenliknet med i dag, fra barnehagetilbud og pleie- og omsorgstjenester til byggesaksbehandling og næringsutvikling.

Undersøkelsen spør også om publikum kan tenke seg å fortsette som egen kommune, eller inngå i en sammenslutning. Videre spørres det om hvilken retning kommunen bør gå i dersom det skulle gå mot en fremtidig kommunesammenslåing. Over nyttår vil kommunestyrene selv ta stilling til retningsvalg for en mulig sammenslåing.

Det er Opinion som gjennomfører spørreundersøkelsen, som retter seg mot et utvalg av befolkningen fra 16 år og oppover. Opptil 3000 personer i de 5 kommunene vil bli oppringt i løpet av de neste 2 ukene. Undersøkelsen vil bli presentert for kommunenes politiske og administrative ledelse i slutten av oktober, og publiseres på kommunenes nettsider.

Kommunereformen.jpg

Noen av deltakerne fra felles forhandlingsmøte i utredningsarbeidet. Foran fra venstre: Thor Hals, Knut Espeland, Terje Granli. Bak fra venstre: Ingolf Paller, Håvard Osflaten, Morten Strande, Kjersti N. Nilsen, Sten Morten Henningsmoen, Finn Labråten, Erik Unaas

Tips en venn Skriv ut