A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Om Eidsberg/Kommuneblomst

Kommuneblomsten - Linnea

Kommuneblomsten Linnea

I 1992 fikk alle Østfoldkommunene tildelt hver sin kommuneblomst av miljøvernavdelingen ved Fylkesmannens kontor. 
Eidsberg fikk tildelt blomsten "Linnea" som sin kommuneblomst.
Intensjonen med kommuneblomster er å bevare sårbare vegetasjonstyper og enkeltarter i fylket, da Østfold er det fylket i landet som har flest arter av nasjonalt truede og sårbare plantearter.

Linnea
Den har små klokker på en tynn og hårete stengel.  Blomsten lukter nydelig, og den trives godt i fuktig barskog der den kan krype på mosen. 
Den passer godt som kommuneblomst for Eidsberg som har mange fuktige skogspartier. 
Blomsten har fått navn etter den svenske botanikeren Carl von Linneè, som har utviklet det systemet vi bruker for artsbestemmelse av planter.