A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vei og park/Kommunal vei?

Hvor skal jeg henvende meg når det gjelder vei, fortau og gatelys?

Kommunale veier:

Her finner du oversikt over kommunale veier i Eidsberg kommune.


Meld feil på kommunale veier via Innbyggermelding:

Melding om hull i vei, manglende gatelys og andre forhold på kommunal grunn vi bør bli kjent med kan meldes inn via vår Innbyggermelding.


Fylkes og riksveier:

Her finner du en oversikt over Fylkes- og riksveier i Eidsberg kommune


Meld feil på riks-, fylkes- og Europaveier til:

Statens vegvesen Region Øst
Tlf. 02030
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

TIPS
Hvis du ikke kjenner til status på aktuell vei (kommunal, riksveg, fylkesveg eller europaveg), så ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 69 70 20 00 eller postmottak@eidsberg.kommune.no.