A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byggesak, teknisk og landbruk/Vann og avløp/Vann

Kommunal vannforsyning

Håndvask

Eidsberg kommune forsyner sine innbyggere med grunnvann fra Sandstangen.

Overflatevann fra Øyeren ble tidligere brukt som hovedvannkilde. Drikkevannet ble da fullrenset på vannverket. I dag er Øyeren reservekilde og grunnvann fra Sandstangen er hovedkilden.

Sandstangens løsmasser ble avsatt i sjøen for over 10 000 år siden. Sand -og grusmassene inneholder betydelige mengder vann som pumpes opp fra brønner i grusryggen. Utpumpet vann erstattes med vann som lekker inn fra Øyeren. Fra brønnene pumpes vannet til vannverket der vannet ”luftes”. Deretter går vannet ut på ledningsnettet uten kjemisk behandling. Vannledningsnettet består av ca 167 km ledning, 2 trykkøkningsstasjoner og 3 høydebasseng. Drikkevannet som leveres ut til innbyggerne regnes som et av Norges beste.

Saneringsplan vann Eidsberg kommune mars 2014

Beredskapsvakt

I åpningstiden mellom klokken 09.00 - 15.00 kontaktes kommunen på telefon 69 70 20 00.
Etter arbeidstid kontaktes teknisk vakt på telefon 479 77 137.

Priser vann 2019

  • Abonnementsgebyr pr boenhet kr 625,00 inkl. mva.
  • Ny pris pr m3 vann kr 15,00 inkl. mva.
  • Næringsabonnenter har abonnementsgebyr gradert etter forbruk vann. Se gebyrheftet 2019

Tilknytning til det kommunale vann- og avløpsnettet - søknadsskjema

Alle som skal tilknyttes det kommunale vann- og/eller avløpsnettet må i tillegg til å søke om tillatelse søke kommunen om sanitærabonnement.

Søknadsskjema for sanitærabonnement

Både privatpersoner og utførende entreprenør må følge Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.  

Hardhetsgrad - vann - 3,8 dH

  • Eidsberg kommune har en hardhet på ca.3,8 dH som er klassifisert som bløtt vann. 
  • Surhetsgrad pH=8

Les mer om "Hardhetsgrad - vann - 3,8 dH" ved å trykke på denne linken.

Tips en venn Skriv ut