A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

Klimabevisste 2.klassinger

Hva skal sorteres, gjenvinnes og brukes på nytt? 2.klassingene har kunnskapen. 

Vi har om ombruk om dagen, nå driver vi å bygger en søppelbil som kan sortere avfall etter form! Her får vi øvd på mange ting som å vente på tur, samarbeide, lese en instruksjon, naturfag, matematikk, Digitale ferdigheter, problemløsning og programmering! 

ombruk1.jpgombruk2.jpgombruk3.jpgombruk4.jpg