A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Kirkelig Fellesnemnd

Kirkelig fellesnemnd er etablert

Eidsberg kirke fra sydvest med trær vinter 2009

Sammenslåing av Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl og Trøgstad kommuner innebærer også sammenslåing av kirkelig fellesråd.

Kirkelovens § 14 viser til at det innenfor kommunens grenser skal være ett kirkelig fellesråd. Fellesrådet har på dette grunnlaget definert ansvar på vegne av soknene. Endringer i kommunestrukturen betyr derfor også endringer i fellesrådsstrukturen.

Arbeidet med sammenslåing av de kirkelige fellesråd er besluttet iverksatt for Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg og Hobøl kirkelige fellesråd. I hovedsak vil fellesrådene organisere sammenslåingsprosessen etter anbefalinger i Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) veileder med etablering av en Kirkelig fellesnemnd.

Mer informasjon

Informasjon om Kirkelig fellesnemd, mandat, referater og oversikt over hvem som sitter i nemnda finner du her.