A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Trømborg skole

Julesamling og fellesskap

Juleaktivitet

Fellesarrangementer, som adventssamlinger, luciafeiringer og juleavslutninger, er med på å ramme inn skoleåret og bygge fellesskap.

Juletradisjoner i skolen

I skolen har markeringen av julehøytiden en naturlig plass i kultur- og tradisjonsformidlingen. Desember er breddfull av aktiviteter knyttet til feiringen vi står overfor. Dagene fylles av juleverksted, baking, historiefortelling, sang, adventskalender og nissefest, i tillegg til de store arrangementene.

Skolefellesskapet bygges gjennom felles arrangementer gjennom året. Adventssamlinger, juleforestillinger og juletregang er vanlig i mange skoler. Forberedelser og øving til juleavslutningen kan fylle store deler av skoledagene i desember. Da er det viktig å vite at i arbeidet med en juleforestilling ligger det mye faglig læring, personlig utvikling og styrking av fellesskap og tilhørighet.

Å skape noe sammen

Å sette opp en forestilling krever et team som samarbeider godt. Barna blir bevisste på sin rolle og funksjon i en større sammenheng. En juleforestilling kan være en fellesopplevelse som knytter elevgruppa tettere sammen.

Minner skapes, spenning og glede deles. Disse felles opplevelsene skaper en sterkere følelse av tilhørighet i elevgruppa. De blir stolte av hva de har gjort sammen, og det vekker en ansvarsfølelse hos dem. Det kan til og med virke forebyggende mot mobbing. 

Faglig og personlig utvikling

Tematikken i juleforestillingene er ofte knyttet til fagområder hentet fra læreplanen. Kanskje skal eventyrsjangeren være rammen i forestillingen, eller de blir kjent med viktige komponister og forfattere gjennom arbeidet. I tillegg kan de oppøve skriftlige ferdigheter gjennom arbeid med manus og muntlige ferdigheter når de skal presentere materialet.

Noen opplever andre mestringsarenaer enn i den tradisjonelle undervisningen, og selvfølelsen vokser på det. Å stå foran en forsamling og skulle presentere noe, er god trening til videre skolegang og arbeidsliv.

Drama kan:

  • skape engasjement
  • gi fellesopplevelser
  • øve opp evnen til konsentrasjon, kommunikasjon og samspill
  • ivareta humor og glede
  • øve opp innlevelsesevne

Relaterte artikler, Foreldrepulsen:

Tekstkilder: Udir, forskning.no

Tips en venn Skriv ut