A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Kirkefjerdingen skole

Julegudstjeneste i Eidsberg Kirke

Tradisjon tro gikk de fleste elevene fra Kirkefjerdingen skole til Eidsberg Kirke for å ha julegudstjeneste sammen med Tenor skole.

Det ble en stemningsfull og høytidelig time i Østfold-domen fredag 14.desember. 

Med lærere med refleksvester og trafikkdirigering fra rektor gikk alle elevene trygt til kirken.

Her satt elevene klassevis og oppførselen var upåklagelig. Det var uten tvil en interssert og høflig gjeng fra Kirkefjerdingen som fulgte godt med hele tiden.

Kirkefjerdingen hadde også øvd på å fremføre bønner, her leste elever fra alle trinn høyt og tydelig fra prekestolen. Reflekterte barn takket for både familie, venner, skole, naturen og ba om fred i verden.

G3.jpgG4.jpgG2.jpg

Skolen fulgte udirs retningslinjernår det gjelder gudtjenester i skoletiden:

«Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.» Å delta på gudstjeneste eller andre tradisjonelle feiringer av høytider kan være en del av dette.Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. 

De elevene som ikke var med på gudstjenesten fikk et godt og lærerikt tilbud i et av klasserommene her, slik at alle fikk en god fredag formiddag.