A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Helse og omsorg/Helsestasjon og skolehelsetjenesten/Jordmortjeneste

Jordmortjenesten

Alle gravide har rett til å velge om de vil gå til svangerskapskonsultasjon hos fastlege og/eller jordmor. Kontakt helsestasjonen tidlig i svangerskapet dersom du ønsker oppfølging hos jordmor.

Jordmor er til stede på helsestasjonen mandag - fredag kl. 08.00 - 14.30. Du kan bestille time på tlf. 69 70 22 00. Tilbudet er gratis.

Dette kan jordmor gjøre for deg

  • Jordmor følger deg gjennom hele svangerskapet og henviser deg til lege eller spesialisthelsetjenesten (sykehus) ved behov.
  • Jordmor kan søke om fødeplass for deg.
  • Jordmor tar rutineblodprøver som trengs i svangerskapet.
  • Du kan snakke med jordmor om bekymringer knyttet til svangerskapet, fødsel, amming, barseltid, problemer i parforhold, psykisk helse eller andre temaer du måtte være opptatt av.

Om konsultasjonen

  • Jordmor undersøker deg og barnet du har i magen. Du får veiledning i temaer som omhandler levesett, svangerskap, amming og det å forberede deg/dere på å bli foreldre.
  • Den første konsultasjonen bør være mellom uke 8 og 12 i svangerskapet.

Etter fødsel

Når barnet er født har dere tilbud om videre oppfølging på helsestasjonen 0 - 5 år.