A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Kultur, næring og stedsutvikling/Aktiviteter og opplevelser/Tur og friluftsliv/Jakt

Jakt

Skog og vilt

Det er lange tradisjoner for jakt i Eidsberg. Jaktretten tilhører grunneierene og forvaltes på ulike måter avhengig av hva det jaktes på. De mest utbredte artene er rådyr, elg, rev, hare og storfugl. Det er også åpnet for kvotejakt på Gaupe med felleskvote for hele Østfold.

Hjortevilt

I Eidsberg kommune skal tlf. 906 41 400 varsles før lys brukes.
 

Elgjakt

Organisert i større eller mindre elglag som igjen er knyttet til et elgvald. Kvotene fastsettes av valdene i samarbeide med offentlige myndigheter. Større deler av forvaltningen er blitt lagt på de enkelte vald og kvotene fastsettes nå for 3 år om gangen. Jakten drives for det meste av lokale jegere og det er liten utleie av jaktretter i kommunen.


Rådyr

Kvoter tildeles etter en politisk behandling av minsteareal for fellingsrett.
Det er i enkelte områder mye rådyr, særlig langs Glomma.
 

Rev

Revebestanden er noe på vei opp etter mange år med revepest. Det er fri jakt for grunneiere på rev innenfor den fastsatte jakttiden.
 

Bever

Kvoter tildeles etter en politisk behandling av vannlengde i meter som brukes som grunnlag for fellingsrett.
 

Småvilt

Jakt på hare og storfugl er organisert gjennom lokale grunneierlag. Det er opp til lagene hvor mange jakttillatelser de selger innen sitt område.
Tips en venn Skriv ut