A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Om oss

Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold

Heggin fra nord

Eidsberg kommune er vertskommune for Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold. Innkjøpskontoret ligger på Heggin II i Mysen.

Det er Rådmenn i de ti kommunene som avgjør hvilke prioriterte områder av varer og tjenester som skal ut på anbud gjennom Innkjøpskontoret hvert år.

Innkjøpskontoret har ansvaret for inngåelse av felles rammeavtaler for de ti samarbeidskommuner på varer og tjenester. I tillegg bistår innkjøpskontoret med opplæring i kommunene og informasjon om regelverket.

Innkjøpskontoret bistår med rådgiving og kvalitetssikring av dokumenter i anbudsprosesser. Oppfølging av leverandører og avtaler er en viktig del av arbeidet. Innkjøpskontoret representerer kommunene i ulike fora og avholder kurs i kommunene innenfor regelverket.

Innkjøpskontoret har en innkjøpskoordinator i hver kommune som er kontaktperson og bindeledd mellom innkjøpskontoret og ut til kommunene.

Innkjøpskoordinator har ansvar for følgende:

  • Ansvarlig for kontakten med egen organisasjon og innkjøpskontoret
  • Sørge for å spre relevant informasjon internt i organisasjonen
  • Oppnevne en brukerrepresentant som skal bistå med kompetanse innenfor det aktuelle produktområde og at disse stiller opp på møter med innkjøpskontoret
  • Oppfølging av lojalitet i forhold til inngåtte rammeavtaler
  • Foreslå nye avtaleområder
  • Vedlikeholde/oppdatere og ha oversikt over rammeavtaler internt i kommunen
  • Informere egen organsiasjon om nye inngåtte avtaler
  • Bistå egen kommune i spørsmål knyttet til innkjøpsområdet
  • Delta på møter med innkjøpskontoret

 Oversikt over hvem som er innkjøpskoordinator i din kommune, finner du her. 

 

Tips en venn Skriv ut