A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Byen og kommunen/Innkjøpslenker

Innkjøpslenker

 

Innkjøpslenker:
Linker/snarveier Firma logo
anskaffelser.no

Alt du trenger å vite om offentlige anskaffelser, samlet på ett sted i regi av DIFI.
difi, logo
Doffin
Fullstendig oversikt alle offentlige utlysinger i Norge over 500.000,-
Doffin, logo
Direktoratet for forvaltning og IKT
Her finner du tidligere Statskonsult, e-handel og IKT
difi, logo
Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD)
Nyttig informasjon om offentlige anskaffelser. Bl.a. henvisninger til lov, forskrifter og veiledere.
FAD og offentlige anskaffelser
 
DEP, logo
Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Klagenemnda er et uavhengig organ, som i innklagde saker skal vurdere om lov om offentlig anskaffelse og forskriftene er brutt, og disse uttalelsene vil veie tungt i en eventuell rettssak. Nemnda skal foreløpig ikke uttale seg om erstatning.
Kofa, logo
Kommunenes sentralforbund
KS, logo
Nima
Landets største kunnskapssentral og verdens eldste forbund innen fagområdene Innkjøp & Logistikk
NIMA, logo
TED
Database for alle utlyste konkurranser i Europa over den såkalte EU-terskelen. Her ligger også norske utlysninger.
Ted, logo
Forum for offentlige anskaffelser
En virksomhet med formål å arrangere kurs og utgi litteratur på området offentlige anskaffelser. Virksomheten er uavhengig, uten tilknytning til leverandører eller oppdragsgivere.
Forum, logo


 

 

Tips en venn Skriv ut