A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Eidsberg ungdomsskole

Informasjon om nasjonale prøver 2018/2019

Nasjonale-prøver

Hvorfor nasjonale prøver? 

Formålet med nasjonale prøver er å vurdere og utvikle elevens grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling på individ, skole- og skoleeiernivå. Alle nasjonale prøver er fra i år elektroniske prøver. 

Når gjennomføres prøvene høsten 2017? 

For 8. og 9. trinn gjennomføres prøvene i perioden fra 10. september til 28. september  

Hva slags oppgaver skal elevene løse? 

Nasjonale prøver gir informasjon om elever på alle nivåer. Derfor har prøvene både lette og vanskelige oppgaver. Resultater fra de nasjonale prøvene gir et begrenset bilde av de ferdighetene og den kompetansen elevene har. Resultatene må derfor ses i sammenheng med annen relevant informasjon om skolen, kommunen og elevene. På www.udir.no er det eksempler på oppgaver som brukes i de nasjonale prøvene.  

Hvem skal gjennomføre hvilke prøver? 

Elever på 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. Elever på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og regning. Disse prøvene er de samme som for 8. trinn, slik at skoler kan sammenligne resultater for 8. trinn med resultater fra 9. trinn samme år. Hovedregelen er at alle elever skal delta. Elever med rett til spesialundervisning eller rett til særskilt norskopplæring kan få fritak fra nasjonale prøver. Disse elevene kan kun få fritak dersom det er klart at prøveresultatet ikke vil ha mye å si for deres videre opplæring. Selv om en elev har rett til fritak, kan eleven selv eller foreldrene likevel bestemme at eleven skal gjennomføre prøven. 

 Hvordan brukes nasjonale prøver? 

  • Lærere skal bruke resultatene for å følge opp elevene sine og i arbeidet med underveisvurdering og tilpasset opplæring. 
  • Kommuner og skoler skal brukes resultatene som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringen. 
  • Forskere kan søke om å få utlevert resultater fra nasjonale prøver til bruk i forskning.  

Hvordan blir prøvene laget?  

Fagmiljøer ved høgskoler, universiteter og nasjonale sentere utvikler prøvene i samarbeid med lærere og fagpersoner i Utdanningsdirektoratet (Udir). Udir har ansvar for at prøvene blir utviklet i samsvar med kvalitetskravene i rammeverk for nasjonale prøver og at de blir tilstrekkelig kvalitetssikret. 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med skolen eller les mer om nasjonale prøver på Udirs nettsider: