Informasjon om bålforbud og bråtebrenning

Bål i skogen

På denne årstiden er det mange som ønsker å brenne kvist og avfall.

Ønsker du å brenne kvist og bråte på egen eiendom må du få godkjenning av Eidsberg kommune. Ta kontakt med Servicekontoret på tlf. 69 70 20 00.

Dersom du får tillatelse, er du allikevel pliktet å melde ifra til brannvesenet. Ta kontakt med Øst 110-sentral for varsling av tidspunkt for brenning. Øst 100-sentral treffes på tlf. 64 91 31 00.

Bålforbud i skog og utmark:

Vanlig bålforbud i skog og utmark gjelder i perioden 15. april - 15. september. Kaffe-, pølse- eller leirbål kan brennes, dersom du finner det forsvarlig og brannsjefen ikke har innført ekstraordinært bålforbud.

Tips en venn Skriv ut