A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Alle artikler

Kalender

Endringer i skoleruta for 2019/2020

Østfold fylkeskommune melder om endring i skoleruten for 2019/2020.

Klassebamse på tur web_profil

Klassebamse fra Mysen skole på tur

Klasse 2B ved Mysen skole fikk i høst brevvenner i Andenes, og har hatt stor glede av å utveksle brev med dem. Nå er klassebamsen Uhu på vei på besøk!

Elevrådene i Eidsberg 2019

Ungdataundersøkelse - hvordan er det å være ungdom i Eidsbergskolen?

I 2018 gjennomførte elever fra 5.-7. trinn ved Eidsbergskolen Ungdatajunior undersøkelsen, dette er en nasjonal undersøkelse som gjennomføres også på ungdomsskole og videregående skole. For første gang skulle vi også kartlegge de eldste på barneskolen, med spørsmål om hvordan de har det med seg selv, i sin familie, sitt miljø, søvn, venner og sosiale medier.

Elevrådsrepresentanter møtes

Elevrådssamling om søvn, utestenging og SoME

Ungdomskontakt i Eidsberg kommune, Stine Furnes, inviterte elevrådene fra barneskolene i Eidsberg til Ungdata junior-samling.

Gutt er syk og slapper av

For syk for skolen?

De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.

Dataspill, aldergrense

Dataspill: Aldersgrenser

Dataspill er merket med aldersgrenser for å gi en anbefaling om hvor gamle barna bør være for å spille. Disse grensene er satt for å beskytte barn og unge, fordi dataspill også har et stort voksent publikum.