A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Eidsbergskolen/Skolene i Eidsberg/Mysen skole

Alle artikler

Ferieaktiviteter

Ferieaktiviteter 2019

Mange har begynt å planlegge sommerferien allerede. Skal du være hjemme i sommer? Det er mye gøy å være med på i Indre Østfold.

Elevrådsrepresentanter møtes

Elevrådssamling om søvn, utestenging og SoME

Ungdomskontakt i Eidsberg kommune, Stine Furnes, inviterte elevrådene fra barneskolene i Eidsberg til Ungdata junior-samling.

Gutt er syk og slapper av

For syk for skolen?

De aller fleste skolebarn er syke i blant. Noen ganger er det vanskelig å vurdere om barnet bør være hjemme fra skolen. Her finner du noen generelle råd for å hjelpe deg i vurderingen, og tips for å redusere risikoen for sykdom.

Dataspill, aldergrense

Dataspill: Aldersgrenser

Dataspill er merket med aldersgrenser for å gi en anbefaling om hvor gamle barna bør være for å spille. Disse grensene er satt for å beskytte barn og unge, fordi dataspill også har et stort voksent publikum.

Jørn H. Hurum forteller om dinosaurer

Dinosaurer på Mysen skole

Den kjente dinosaurforskeren Jørn Hurum underviste om dinosaurer for 4. klasse ved Mysen skole. Det ble en engasjerende og lærerik time.

juleforestilling

Juleavslutning – mer enn kos

Forberedelser og øving til juleavslutningen kan fylle store deler av skoledagene i desember. Da er det viktig å vite at i arbeidet med en juleforestilling ligger det faglig læring, personlig utvikling og styrking av fellesskap og tilhørighet.

Ungdom og foresatte

Hjelp, vi er ungdomsforeldre

Å gå fra å være barneforelder til ungdomsforelder kan være en stor overgang. Relasjonen forandrer seg, utfordringene og bekymringene er nye. Hva er viktig å huske på for å bevare et godt forhold til ungdommen?

forelder og barn_ib

Hva slags forelder er du?

Hva slags forelder du er påvirkes av verdiene og erfaringene dine. Noen foreldre lar magefølelsen styre dem i rollen, mens andre har et helt bevisst forhold til hvordan de er som foreldre.

røde og grønne tanker

Psykologisk førstehjelp

Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste.

Jente foran pc-skjerm

Nasjonale prøver og kartlegginger

Elevene i grunnskolen blir jevnlig kartlagt for å sjekke at de har lært det de skal og om de behøver ekstra hjelp. Disse prøvene er like for alle elevene i landet, og er til hjelp for skoler og lærere når de skal tilpasse undervisningen.