A A A
Kontrastverktøy Kontrastverktøy
Hjem/Alle tjenester/Barn og skole/Barnehage/Barnehagene i Eidsberg/Edwin Ruuds Barnehage

Hvem er de voksne i barnehagen?

Barnehage

Hva gjør en ped.leder? Hva slags bakgrunn har en assistent? Hvem er den øverste lederen i barnehagen? For foreldrene kan det bli mange voksne å forholde seg til i barnehagen. Her får du en oversikt.

Pedagogene

Ped.leder er en forkortelse for pedagogisk leder, og beskriver en med pedagogisk kompetanse som er leder for en avdeling i barnehagen. Ped.lederen har oftest førskolelærerutdanning. Ped.lederen har det helhetlige ansvaret for planlegging og vurdering av innholdet i barnehagen, samt daglig omsorg for barnegruppa og det enkelte barn, og for samarbeidet med barnas foreldre. Ped.lederen har også veiledningsansvar for det øvrige personalet på avdelingen. Mange avdelinger har flere pedagoger tilsatt i tillegg til assistentene, og disse pedagogene har da som ansvarsområde å støtte oppunder ped.lederens arbeid samt delegerte oppgaver. Enkelte avdelinger har også støttepedagoger med spesialkompetanse for å følge opp enkeltbarn med spesielle behov.

Assistenter/fagarbeidere

Flertallet av de voksne barnet ditt er sammen med i barnehagen, er assistenter. De fleste av dem har ingen formell utdanning innen barnehagefaget, men mange har lang erfaring fra barnehagen. Stadig flere ansatte i barnehagen tar fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Dette er en utdanning på videregående nivå.

Leder

Alle barnehager skal ha en styrer eller daglig leder som den øverste pedagogiske, administrative og økonomiske ledelsen. Denne skal ha grunnutdannelse som barnehagelærer/førskolelærer.

Fra barnehageloven:

«Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet. Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregister-loven § 39 første ledd.»

Vil du vite mer?

Kilder: FUB, Lovdata