Hjemmebaserte tjenester

Virksomhetsleder: Dag Fosser
Epost: dag.asbjorn.fosser@eidsberg.kommune.no
Telefon: 69 70 20 00

Hjemmebaserte tjenester er en av flere virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester for personer som bor i eget hjem. Helsepersonell bistår enkeltpersoner og familier i situasjoner der personene selv ikke kan ivareta sin egen helse. Dette kan være for en kort periode eller over lang tid.
 

Søknad/henvendelser om tjenester rettes til Forvaltningskontoret, tlf. 69 70 20 00.

Kontaktpersoner:

  • Virksomhetsleder: Dag Fosser (kontortlf. (69 70) 22 28)
  • Leder Fysio- og ergoterapi: Maren Cecilie Herland
  • Avdelingssykepleier: Helen Østreng Nes (mobilnr. 959 28 484)
  • Gruppe 1 - leder Birgit Bjørnstad (mobilnr. 488 68 093)
  • Gruppe 2 - leder Aina Shernazarova (mobilnr. 488 68 106)
  • Sekretær: Anne Karin Teig (kontortlf. (69 70) 22 29)

 

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold

Eidsberg er vertskommune for en nasjonal satsning. Les mer på lokal side og på felles, nasjonal nettside: Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold